امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

آزمایشگاهها

در این آزمایشگاه دستگاههایکروماتوگرافی یونی (KNAUER کروماتوگرافی گازی دنی (DANI)، کروماتوگرافی گازی اجلینت (AGILENT) با کلیه لوازم و دیتکتورهای مختلف، اسپکتروفتومتر، بن ماری اولتراسونیک، آب خالص ساز، ژنراتورهای هیدروژن، نیتروژن و هوای فشرده، سانتریفوژکلدال اتوماتیک، دستگاه سوکسله، فلیم فوتومتر، فوتومتر،دستگاه BOD، دستگاه COD، دستگاه تقطیر در خلاء (روتاری)، دستگاه آب مقطر گیر دوبار تقطیر، دستگاه هدایت سنج، PH متر، بن ماری،  بورت دیجیتالی، ترازوی حساس (0.00001 گرم). آزمایشات مختلف نظیر آنالیز آنیونها و کاتیونها در نمونه های آب و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و... بصورت روتین در این آزمایشگاه انجام می گیرد.

تصاویر

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای HPLC با دیتکتورهای فعال UV و فلورسانس و (RI KNAUER)، دستگاه پلاروگراف (METROHM)، دستگاه آمینو اسید آنالیزر (KNAUER)،اسپکتروفتومتر UV-Visible، میکروویو مارس برای هضم و آماده سازی نمونه، انواع سانتریفیوژهای یخجالدار مدرن با روتورهای مختلف، اسمومتر، دستگاه اولتراسونیک، ماکرو و میکرو هموژنایزر، ترازوی فوق حساس با دقت بالا(g 0.00001)،  شیکر انکوباتور، انکوباتور معمولی، فریزر منهای 80، پروب سونیکاتور، روتاری، دستگاه تولید آب HPLC، ترازوی آزمایشگاهی یک صدهزارم، دستگاه آب خالص ساز اولتراپیور (Millipore)، سیستم های نگهداری و ذخیره نمونه شامل یخچال فریز و تانک های، دستگاههای ورتکس و همزن مغناطیس، سیستم های تهویه و هود و بن ماری جوش، موجود می باشد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

این آزمایشگاه با داشتن انواع تجهیزات نمونه برداری و بررسی های محیطی اقدام به مطالعه دریاچه ها، سدها، تالابها، برکه ها و سایر زیستگاههای واقع در استان و کشور می کند، که می توان به مواردی مانند ارزیابی ذخایر آرتمیا در زیستگاههای طبیعی، ارزیابی ذخایر سایر آبزیان در منابع آبی شیرین،  نمونه برداری و شناسایی فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها در منابع آبی، میزان آلودگی منابع آبی با سموم و فلزات سنگین، بررسی های زیست محیطی انواع آبزیان در دریاچه ها و تالابها، پراکنش و تنوع زیستی انواع آبزیان در منابع آبی و... از فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. از جمله تجهیزات موجود در این آزمایشگاه می توان بهکولد انکوباتور و انواع انکوباتورهای معمولی، ترازوی دیجیتال،انواع میکروسکوپ مجهز به دوربین و مانیتور، انواع میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت، سیرکولاتور(BINDER)، اکواماسترجهت شناسایی و بررسی تراکم جلبکهای تک سلولی در آبهای شیرین شامل رودخانه ها، دریاچه ها و استخرها، انواع لامهای شمارش جلبک، آون، مولتی متر، هدایت سنج، اکسیژن متر،عمق سنج، شوری سنج، انواع چی پی اس و تجهزات جمع آوری نمونه از محیط اشاره کرد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

تخم گشایی سیست آرتمیا و سایر سخت پوستان مشابه تحت تیمارهای مختلف محیطی و غنی سازی آزمایشی لارو تازه تخم گشایی شده آرتمیا با مواد مغذی مختلف نظیر اسیدهای چرب، ویتامینها، آنتی بیوتیکها، پروبیوتیکها، جداسازی، شمارش و خالص سازی لاروها و کارهای مشابه دیگر در این آزمایشگاه صورت می پذیرد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

کلیه فعالیت های مربوط به چرخه زندگی و تاثیر تغییرات شرایط زیست محیطی بر روی برخی از سخت پوستان نظیر آرتمیا و آنوستراکا مورد مطالعه قرار می گیرد. این آزمایشگاه مجهز به تجهزاتی نظیر سانتریفیوژ با حجم بالا، برای سانتریفیوژ جلبک، مخمر و ...با حجم های بالا، دستگاه بسته بندی تحت خلاء برای بسته بندی سیت آرتمیا و هر گونه موادی غذایی که باید از نظر بهداشتی سالم بماند، دستگاه سرد کننده چرخشی برای تنظیم دمای محیط کشت آبی آکواریومی، استریو میکروسکوپ، میکروسکوپ نوری، دستگاه دیجیتایزر و دستگاه آب مقطرگیری می باشد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

استخراج و سنجش  پروتئین های محلول، آنالیز آنزیمهای گوارشی ، سنجش فاکتورهای شمیمایی خون در آبزیان  در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.  از جمله تجهزات می توان به امینو اسید آنالایزور،  انواع سانتریفوژهای یخجالدار، میکروپلت ریدر، هموژنایزر، میکرو پلت ریدر لومینه سنس و فلورسنس،  بن ماری، ورتکس، تانک ازت، شکر انکوباتور، هات پلت و ترازوی حساس 00001/0 اشاره کرد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

شناسایی جلبکهای تک سلولی آبهای شور و شیرین مناطق مختلف استان و کشور، خالص سازی و تکثیر آنها از وظایف اصلی این آزمایشگاه می باشد. در این آزمایشگاه جلبک های تکی سلولی جهت تغذیه آرتمیا بطور مستمر تکثیر شده و در ظروف مختلف پرورش داده میشود. همچنین پروژه ها و طرحهای مربوط به تاثیر پارامترهای زیست محیطی در رشد و پرورش جلبکها، تاثیر آلودگی های زیستی، استخراج کاروتن ها، آنزیمها و... در این آزمایشگاه اجرا می گردد. از تجهیزات و مواد موجود در این آزمایشگاه می توان به دستگاه اتوکلاو، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت،ترازوی حساس، کلنی کانتر، لامهای شمارش، سیستم هوادهی مرکزی، سیستم نوردهی، یخجال معمولی و ویترینی و انواع مواد شیمیایی جهت کشت جلبکهای آب شور و شیرین استفاده کرد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

تحقیقات مربوط به استخراج DNA و بررسی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی مختلف جهت شناسایی گونه های مختلف آبزیان، تنوع ژنتیکی جمعیت، تنوع زیستی،  بخشی از فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. تجهزات اصلی این آزمایشگاه عبارتند از: دستگاه ترموسایکلBIORAD، دستگاه ترموسایکلر BIOER، دستگاه DGGE، الکتروفورز BIORAD، دستگاه ژل داک، انواع سانتریفیوژ های یخجالدار، اولتراسانتریفوژ، اولتراسوند، انواع سمپرهای معمولی و دیجیتال، انواع یخجال و فریزر، مینی فوژ، شیکرو میکسرانکوباتور، ورتکس، شیکر میکروتیوب، شیکر غلطکی، اتوکلاو رومیزی، بیوفتومتر، الکتروفورز پروتیئن، دستگاه وسترن بلات، ترازوی حساس (0001/0 گرم) و استیرر و...

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

در این آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز برای تحقیقات در رابطه با بررسی های میکروبیولوژیکی، ایمنی شناسی و آلودگی های قارچی آبزیان مختلف از جمله: الیزا ریدر، مایکروویو، کلنی کانتر معمولی و دیجیتال، اتوکلاو، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت، انواع سانتریفیوز یخچال دار و معمولی، دستگاه یخساز، انواع انکوباتورهای مختلف، دستگاه لیوفیلیز، ترازوی دیجیتال،  هود لامین ایرفلو،  انکوباتور CO2 دار، فور یا آون و یخجال، فراهم می باشد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

در این آزمایشگاه تحقیقات مرتبط با شناسایی پروبیوتیک، بهینه سازی تولید آنها و کاربرد آنها در آبزی پروری، استخراج آنزیمها از جلبک های تک سلولی، تهیه کیتهای ضد باکتریایی و ویروسی آبزیان، بررسی ارتباط متقابل باکتریهای آب شور و شیرین، ازجمله برنامه ها و فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: فرمانتور، هود لامینار، میکروسکوپ، انکوباتور CO2 دار، دستگاه الایزا، شیکر انکوباتور، تانکهای ازت مایع و دستگاه PCR و ...

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر

در این سالن امکانات پیشرفته برای پرورش لارو انواع آبزیان با سیستم باز و مدار بسته موجود می باشد. آزمایشگاههای تکثیر آبزیان نیز در این سالن به بهره برداری رسیده است. این سالن فرصت بسیار خوبی را برای تحقیفات مرتبط با تولید بچه ماهیان مقاوم به تنش های محیطی و بیماریها ایجاد کرده است و تحقیقات مستمر در ارتباط با پرورش آزمایشگاهی ماهیان خاویاری، ماهیان سردآبی و گرم آبی در این سالن انجام می گیرد. این سالن یک آزمایشگاه مجهز می باشد که از جمله تجهیزات آن می توان به میکروسکوپ نوری، دستگاه پلت زن، چرخ گوشت صنعتی، استریومیکروسکوپ، کولد انکوباتور، انکوباتور معمولی، ترازوی دیجیتال یک هزارم، ترازوی دیجیتال معمولی، بن ماری و یخچال و فریزر معمولی، ویبرینی و دستگاه خمیر ساز و ... نام برد.

لیست تجهیزات
تعرفه خدمات
تصاویر