امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاههای بیوتکنولوژی و کشت سلولی

در این آزمایشگاه تحقیقات مرتبط با شناسایی پروبیوتیک، بهینه سازی تولید آنها و کاربرد آنها در آبزی پروری، استخراج آنزیمها از جلبک های تک سلولی، تهیه کیتهای ضد باکتریایی و ویروسی آبزیان، بررسی ارتباط متقابل باکتریهای آب شور و شیرین، ازجمله برنامه ها و فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: فرمانتور، هود لامینار، میکروسکوپ، انکوباتور CO2 دار، دستگاه الایزا، شیکر انکوباتور، تانکهای ازت مایع و دستگاه PCR و ...