امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه بیولوژی آرتمیا

کلیه فعالیت های مربوط به چرخه زندگی و تاثیر تغییرات شرایط زیست محیطی بر روی برخی از سخت پوستان نظیر آرتمیا و آنوستراکا مورد مطالعه قرار می گیرد. این آزمایشگاه مجهز به تجهزاتی نظیر سانتریفیوژ با حجم بالا، برای سانتریفیوژ جلبک، مخمر و ...با حجم های بالا، دستگاه بسته بندی تحت خلاء برای بسته بندی سیت آرتمیا و هر گونه موادی غذایی که باید از نظر بهداشتی سالم بماند، دستگاه سرد کننده چرخشی برای تنظیم دمای محیط کشت آبی آکواریومی، استریو میکروسکوپ، میکروسکوپ نوری، دستگاه دیجیتایزر و دستگاه آب مقطرگیری می باشد.