امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

گروه پژوهشی اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی

دکترعلی حقی وایقان
a.haghi@urmia.ac.ir
33440295
اعضای هیات علمی
کـارکـنان

فعالیتهای گروه اکولوژی و مدیریت ذخایر آبزیان از سال 1383 شروع شد. از مهمترین محورهای تحقیقاتی این گروه می توان به اکولوژی سیستمهای آبی با تکیه بر رفتارها و روابط اکولوژیکی موجودات زنده، اکولوژی جمعیت و جامعه، اکولوژی تکاملی، استرس های اکولوژیکی، ارزیابی های زیست محیطی و مدیریت ذخایر و تنوع زیستی اشاره کرد. تمامی این فعالیتها با هدف توانمند سازی علمی- تخصصی گروه در جهت مواجهه با پیامد های ناشی از تغییر در زیست بومها، حفظ منابع طبیعی و مدیریت حیاط وحش انجام می پذیرد.

پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

تماس با ما

Contact Us

تماس با ما

آدرس : استان آذربایجان غربی - ارومیه

کیلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه ارومیه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستی : 5756151818

صندوق پستی : 165

پست الکترونیکی : info@urmia.ac.ir