امروز

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی آبزیان

استخراج و سنجش  پروتئین های محلول، آنالیز آنزیمهای گوارشی ، سنجش فاکتورهای شمیمایی خون در آبزیان  در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.  از جمله تجهزات می توان به امینو اسید آنالایزور،  انواع سانتریفوژهای یخجالدار، میکروپلت ریدر، هموژنایزر، میکرو پلت ریدر لومینه سنس و فلورسنس،  بن ماری، ورتکس، تانک ازت، شکر انکوباتور، هات پلت و ترازوی حساس 00001/0 اشاره کرد.