امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه اکولوژی ارزیابی ذخایر آبزیان

این آزمایشگاه با داشتن انواع تجهیزات نمونه برداری و بررسی های محیطی اقدام به مطالعه دریاچه ها، سدها، تالابها، برکه ها و سایر زیستگاههای واقع در استان و کشور می کند، که می توان به مواردی مانند ارزیابی ذخایر آرتمیا در زیستگاههای طبیعی، ارزیابی ذخایر سایر آبزیان در منابع آبی شیرین،  نمونه برداری و شناسایی فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها در منابع آبی، میزان آلودگی منابع آبی با سموم و فلزات سنگین، بررسی های زیست محیطی انواع آبزیان در دریاچه ها و تالابها، پراکنش و تنوع زیستی انواع آبزیان در منابع آبی و... از فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. از جمله تجهیزات موجود در این آزمایشگاه می توان بهکولد انکوباتور و انواع انکوباتورهای معمولی، ترازوی دیجیتال،انواع میکروسکوپ مجهز به دوربین و مانیتور، انواع میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت، سیرکولاتور(BINDER)، اکواماسترجهت شناسایی و بررسی تراکم جلبکهای تک سلولی در آبهای شیرین شامل رودخانه ها، دریاچه ها و استخرها، انواع لامهای شمارش جلبک، آون، مولتی متر، هدایت سنج، اکسیژن متر،عمق سنج، شوری سنج، انواع چی پی اس و تجهزات جمع آوری نمونه از محیط اشاره کرد.