امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه تکثیر و پرورش جلبک

شناسایی جلبکهای تک سلولی آبهای شور و شیرین مناطق مختلف استان و کشور، خالص سازی و تکثیر آنها از وظایف اصلی این آزمایشگاه می باشد. در این آزمایشگاه جلبک های تکی سلولی جهت تغذیه آرتمیا بطور مستمر تکثیر شده و در ظروف مختلف پرورش داده میشود. همچنین پروژه ها و طرحهای مربوط به تاثیر پارامترهای زیست محیطی در رشد و پرورش جلبکها، تاثیر آلودگی های زیستی، استخراج کاروتن ها، آنزیمها و... در این آزمایشگاه اجرا می گردد. از تجهیزات و مواد موجود در این آزمایشگاه می توان به دستگاه اتوکلاو، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت،ترازوی حساس، کلنی کانتر، لامهای شمارش، سیستم هوادهی مرکزی، سیستم نوردهی، یخجال معمولی و ویترینی و انواع مواد شیمیایی جهت کشت جلبکهای آب شور و شیرین استفاده کرد.