امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاههای باکتری شناسی، ایمنی شناسی ، قارچ شناسی و ویروس شناسی

در این آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز برای تحقیقات در رابطه با بررسی های میکروبیولوژیکی، ایمنی شناسی و آلودگی های قارچی آبزیان مختلف از جمله: الیزا ریدر، مایکروویو، کلنی کانتر معمولی و دیجیتال، اتوکلاو، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت، انواع سانتریفیوز یخچال دار و معمولی، دستگاه یخساز، انواع انکوباتورهای مختلف، دستگاه لیوفیلیز، ترازوی دیجیتال،  هود لامین ایرفلو،  انکوباتور CO2 دار، فور یا آون و یخجال، فراهم می باشد.