امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

آقای دکتر مهدی نیکو عضو محترم هیئت علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری  موفق به انتشار مقاله ای با عنوان " Protein hydrolysates derived from aquaculture and marine byproducts through autolytic hydrolysis" در مجله COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY  با If 15.786 به عنوان نویسنده مسئول شده است این مجله سومین مجله از 143 مجله در حوزه علوم و صنایع غذایی می باشد.

                                     

گالری تصاویر: