کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (Indian Ocean Tuna commission; IOTC) سازمان فائو (FAO) هرساله در خصوص مدیریت ذخایر و برنامه ریزی بهره برداری پایدار از منابع دریایی نشست کاری مشترکی را با همکاری محققان مطرح دنیا و سازمان های اجرایی برای همفکری و بررسی تحقیقات جدید برگزار می نماید. ایران نیز از اعضای IOTC بوده و رتبه دوم را با توجه به میزان بهره برداری از این ذخایر مشترک دارد.در این خصوص از آقای دکتر "علی حقی وایقان" عضو هیات علمی گروه اکولوژی و مدیریت ذخایر آبزیان "پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری" به جهت تحقیقات بین المللی ایشان در خصوص تون ماهیان (مدیریت و مدلسازی ذخایر و پراکنش تون ماهیان) جهت مشارکت و عضویت در این کارگروه بین ­المللی دعوت به عمل آمده و بعنوان مشارکت کننده در گزارش پایانی مطرح گردیده اند. امید است با همکاری و تلاش ایشان، زمینه مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع دریایی صورت پذیرد و همکاری­های بین المللی برای ارتقاء جایگاه ایران مطرح و اجرایی گردد. دانشگاه ارومیه برای ایشان در این تحقیقات و جایگاه جدید آرزوی موفقیت دارد. لینک گزارش در پایین صفحه قابل مشاهده می باشد. https://iotc.org/documents/WPNT/11/RE