پروفسور پاتریک سورگلوس، بنیانگذار مرکز رفرانس جهانی آرتمیا در دانشگاه گنت بلژیک، مشاور ارشد سازمان فائو و کمیسیون اروپا در مسائل شیلات و آبزی پروری، به درخواست سازمان فائو اقدام به تاسیس "کنسرسیوم بین المللی تحقیق و توسعه آرتمیا" نموده اند تا در خصوص موضوعات مهم آرتمیا در دنیا تبادل نظر، تحقیق و ارائه راهکار بنمایند. ایشان از ده متخصص برجسته جهانی در ارتباط با آرتمیا از کشو های بلژیک، یونان، چین، ویتنام، مالزی، هند، بنگلادش و ایران برای عضویت در این کنسریوم بین المللی دعوت کرده اند و دکتر آق، رییس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه  ارومیه عضو برگزیده از ایران هستند. این کنسرسیوم در مرحله اول در ارتباط با گسترش پرورش آرتمیا فرانسیسکانا در نقاط مختلف دنیا تحقیق خواهند کرد. در ایران نیز پرورش آرتمیا فرانسیسکانا در استانهای کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان در حال برنامه ریزی است که تحت مدیریت دکتر آق انجام میگیرد.