قرار داد انتقال دانش فنی عمل آوری و فراوری سیست آرتمیا بین دانشگاه ارومیه و شرکت قزاقستانی "آرتمیا گلوبال" امضا شد.
در طی مراسمی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان و مسئولین دانشگاه ارومیه، مدیر کل شیلات و آبزی پروری وزارت کشاورزی و مدیران  محلی، واحد عمل آوری و فراوری سیست آرتمیا در شهر آستانه (نورسلطان)،  پایتخت قزاقستان افتتاح شده و قرارداد انتقال دانش فنی فراوری سیست آرتمیا توسط رییس دانشگاه ارومیه، رییس پژوهشکده آرتمیا و مدیر شرکت "آرتمیا گلوبال" به امضا رسید.
گفتنی است قزاقستان دارای دریاچه های  متعدد شور  و منابع غنی آرتمیا بوده و تا بحال این محصول اساسی آبزی پروری را بصورت خام و به قیمت پایین به فروش می رساند. دکتر ناصر آق، رئیس پژوهشکده آرتمیای دانشگاه ارومیه، مجری این طرح متعهد شد دانش فنی تولید سیست مرغوب را به این کشور انتقال داده، باعث ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا به این محصول پرمتقاضی شود. در این مراسم، جناب آقای دکتر صابر، سفیر جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی واحد عمل آوری سیست آرتمیا را مقدمه ای برای فعالیت‌های گسترده در زمینه های شیلاتی بین دو کشور دانسته و حمایت خود را توسعه اینگونه برنامه ها اعلام نمودند. رییس دانشگاه ارومیه این قرارداد را نمونه ای از همکاری های بین کشورهای منطقه دانسته اضافه نمود که طرف های قرارداد از منافع آن بهره مند خواهند شد. در این مراسم مدیر یک موسسه پژوهشی قزاق با استقبال زیاد از این همکاری، جهت عقد قرارداد برای مطالعه منابع آرتمیا در قزاقستان و ارتقای کیفی سیست آرتمیا اظهار علاقه و اعلام نمود که از فعایت های پژوهشی فناورانه در این صنعت حمایت مالی بعمل خواهد آورد.