شرکت بزرگ  Russian Bio-Resources از آقای دکتر ناصر آق، رییس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه جهت بررسی وضعیت دریاچه های شور جنوب غربی روسیه که از زیستگاههای طبیعی آرتمیا می باشد دعوت نمود. هدف از این سفر بررسی امکان همکاری پژوهشکده آرتمیا دانشگاه ارومیه در پروژه های تولید، عمل آوری و فراوری آرتمیای روسیه بود. دکتر آق طی این سفر از دریاچه ها، مرکز صید آرتمیا و کارخانه عمل آوری سیست و بیومس آرتمیا بازدید نمودند و طی جلسات فشرده و سنگین روشهای صحیح صید و عمل آوری را بیان کرده و به صدها سوال میزبان پاسخ گفتند. در پایان سفر شرکت روسی آمادگی کامل خود را برای عقد قرارداد با دانشگاه ارومیه جهت برنامه ریزی و نظارت علمی و فنی بر کلیه فعالیتهای آن شرکت در ارتباط با آرتمیا اعلام نمودند. انشاالله بزودی شاهد انتقال دانش فنی آرتیما توسط دانشگاه ارومیه به کشور بزرگ روسیه خواهیم بود.