دکتر ناصر آق به دعوت استانداری بوشهر و دانشگاه خلیج‌فارس در جلسه‌ای با حضور استاندار محترم بوشهر (دکتر گراوند)، رئیس دانشگاه خلیج‌فارس (دکتر مصلحی)، مدیرکل شلات استان بوشهر (مهندس زنده بودی)، رئیس پژوهشکده خلیج‌فارس (دکتر نفیسی) در محل استانداری بوشهر شرکت داشتند و در خصوص اجرای طرح‌های بزرگ پرورش آرتمیا در استان بوشهر بحث و تبادل‌نظر کردند. بر اساس پیشنهاد دکتر آق موافقت شد طرح پایلوت پرورش آرتمیا در 20 هکتار از استخرهای پرورشی میگو به‌عنوان فاز اول با مشارکت مالی استانداری بوشهر، شیلات استان بوشهر، دانشگاه خلیج‌فارس و دانشگاه ارومیه اجرا به‌عنوان یک طرح درآمدزا اجرا شود و هم‌زمان مطالعات طرح پرورش آرتمیا با استفاده از پساب استخرهای میگو که در حالت عادی با ورود به خلیج‌فارس باعث آلودگی شدید محیط‌زیست خلیج‌فارس می‌شود شروع گردد.