امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مقاله آقای دکتر ابراهیم حسین نجد گرامی با عنوان " تاثیر منابع مختلف کربنی بر رشد، فعالیت آنزیمهای گوارشی و پاسخ ایمنی در بچه ماهیان کپور معمولی در سیستم بیوفلوک "در دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان که چهارم خرداد ماه 1396 در دانشگاه ملایر برگزار شد در بخش ارائه شفاهی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد

گالری تصاویر: