امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات مدیره انجمن علمی آبزی پرروی ایران در جلسه مورخه 1396/02/14 با رای قاطع 100 درصدی آقای دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه را به عنوان رئیس انجمن برای سه سال آینده انتخاب نمودند. انجمن آبزی پروری ایران در سال 1386 به پیشنهاد و پیگیریهای مستمر دکتر آق پایه گذاری شد و از سال 1387 تاکنون ایشان به عنوان عضو هیات مدیره انجمن فعالیت داشتند.

گالری تصاویر: