امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

براساس قرارداد فی مابین پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی پایش کیفی سدهای مخزنی استان بهمت کارشناسان و متخصصان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه از مورخه 95/2/4 با نمونه برداری از سد شهید کاظمی بوکان آغاز گردید.

طبق این قرار داد پایش کیفی سدهای مخزنی بمدت یک سال بصورت دوره های یک ماهه توسط پژهشکده مطالعات دریاچه ارومیه انجام خواهد شد . 

با عقد این قرارداد و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه منبعد قادر خواهد بود در تمامی مناقصه ها بعنوان گروه مشاور شرکت نماید. 

گالری تصاویر: