امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در راستای رسالت بومی و تخصصی خود نظارت بر طرح ها و روند احیای دریاچه ارومیه را همچون سال با قبل تیمهای تخصصی ادامه میدهد. در این راستا  روز چهارشنبه 1395/1/25 تیم پایش دریاچه از دریاچه ارومیه بازدید نمودند.

بازدید روز چهاشنبه مورخه 25/1/1395 بمدت پنج ساعت بطول انجامید.

 در این بازدید که با دو دستگاه قایق بادی صورت گرفت, عمق آب دریاچه ارومیه در محل های تعیین شده اندازه گیری شد.

 میزان شوری و عمق آب دریاچه ارومیه در محل های تعیین شده که سالهای قبل برداشت شده بود مجددا کنترل گردید

 

 

 

تراز سطح آب حدودا یک متر پایین تر از انتهای کنسول ها می باشد. 

جریان سطحی قابل توجه از سمت شمال دریاچه بسمت جنوب در جریان می باشد.

به نظر میرسد در قسمت های میانی پایه های پل جریان زیرسطحی موجب شسته شدن کف و انحلال نمک شده است.

 امید است با تداوم بارشهای محلی و پشتکار مسولین محترم شاهد احیای دریاچه زیبای ارومیه باشیم

گالری تصاویر: