امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در راستای رسالت بومی و تخصصی خود نظارت بر طرح ها و روند احیای دریاچه ارومیه را همچون سال با قبل تیمهای تخصصی ادامه میدهد. در این راستا  روز دوشنبه 1395/1/23  تیم پایش دریاچه از طرح های منطقه میاندوآب ، سد مهاباد  بازدید نمودند.

 بازدید روز دوشنبه مورخه 1395/1/23 از ساعت 8 صبح تا 20 بطول انجامید. در این ماموریت از سیمینه رود، زرینه رود و برداشت های غیر مجاز، سیستم های تحت فشار، میزان آبگیری و دریچه ی تخلیه سد مهاباد، توسعه اراضی و رودخانه گدار بازدید بعمل آمد. 

 سیل سیمینه رود که منجر به شکست پل تاریخی میرزا رسول گردید. داغاب سیل عبوری برروی پل کاملا مشخص میباشد.

صدای موتور پمپ ها و برداشتهای غیر مجاز کما فی سابق در حاشیه زاینده رود به گوش می رسد.

در عین بارش های بهاری سیستم های آبیاری تحت فشار پیوسته در حال کار می باشند 

سد مهاباد با حداکثر ظرفیت ممکن آبگیری شده که طی سال گذشته بی سابقه می باشد 

 دریچه سد مهاباد علی رغم بارشهای انجام شده و پیش رو فعلا بسته است

  توسعه اراضی منطقه تا حد ممکن در ارتفاعات صورت می پذیرد. 

آب در رودخانه گدار برای آبگیری سد حسنلو فعلا جاری است  

گالری تصاویر: