براساس برنامه از پیش اعلام شده، در روز چهارشنبه مورخ 94/7/29 نشست تخصصی در مورد دریاچه ارومیه با استقبال زیاد مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی، سازمان آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل محیط زیست، سازمان هواشناسی و اساتید و دانشجویان دانشگاه ارومیه و سایر شرکت ها و سازمان های استان در محل سالن همایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سخنرانی با عنوان " دستاوردهای بازدید از دریاچه های خشک و در حال احیاء آمریکا و مقایسه آن با دریاچه ارومیه " توسط دکتر کامران زینال زاده ارائه شد و سپس جلسه با بحث و پرسش و پاسخ در مورد موضوعات مطرح شده ادامه یافت.