به اطلاع می رساند پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در نظر دارد  نشست تخصصی  با عنوان "ارائه آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و دستاوردهای بازدید از دریاچه های در حال خشک شدن آمریکا"  را  برگزار نماید. 

بدینوسیله از عموم علاقه مندان دعوت به عمل می آید  جهت شرکت در نشست تخصصی فوق در روز چهارشنبه مورخه94/7/29از ساعت 14 الی 16  در محل سالن همایش های پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه حضور بهم رسانند.