امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
 گروه بیوتکنولوژی آبزیان در سال 1383 به عنوان یکی از چهار گروه تحقیقاتی  پژوهشکده شروع بکار نمود. اعضای هیات علمی این گروه در زمینه های ژنتیک، بیولوژی مولکولی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان و در راستای تقویت و بهینه سازی استفاده از آبزیان و میکرو ارگانیسم های آبزی با دیدگاههای بیوتکنولوژیک فعالیت می کنند. با توجه به ضرورت توسعه برنامه های آموزشی – پژوهشی در گرایشهای بیوتکنولوژی آبزیان، در مهر ماه سال 1393 اولین دوره کارشناسی ارشد پژوهش محور گروه در رشته زیست فناوری دریا فعالیت خود را آغاز نمود.

 مدیر گروه    :      دکتر ناصر آق                                   

آدرس پست الکترونیک گروه                

تلفاکس :          33440295-044