با توجه به وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه در کشور برای توسعه صنعت آبزی پروری به عنوان یکی از فعالیتهای تولیدی مهم و تاثیر گزار بر توسعه اقتصادی کشور، گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش آبزیان با هدف به روز سازی اطلاعات علمی موجود برای بهره برداری بهینه از این پتانسیلها، تولید و تدوین دانش فنی درزمینه های مختلف تکثیر و پرورش آبزیان، استفاده از تجربیات متخصصین برجسته بین المللی و ارتقای بیوتکنیک پرورش آبزیان بر اساس فناوریهای نوین در سال 1378 تاسیس و راه اندازی شد. اعضای هیات علمی این گروه در ارتباط با بیولوژی، تغذیه و پرورش آرتمیا، ماهیان سرذآبی، ماهیان خاویاری، ماهیان گرم آبی، ماهیان دریایی و میگو فعالیت می کنند و علاوه بر اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی، منطقه ای و دانشگاهی، پایان نامه های دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد را نیز در این زمینه ها راهنمایی و هدایت می کنند. اولین دوره دکتری تخصصی گروه در رشته تکثیر و پرورش آبزیان در مهر ماه 1391 راه اندازی شد.

 

  

 

مدیر گروه                                            دکتر فرزانه نوری

آدرس پست الکترونیک گروه                    urmia.ac.ir@

تلفاکس                                               33440295-044