امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
 • دوره آموزش تئوری- علمی آرتمیا و کاربردهای آن در آبزی پروری  1378
 • اولین کارگاه بین المللی آرتمیا  1380
 • اولین کارگاه آموزشی ملی ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه تیر 1382
 • پنجمین کارگاه بین المللی آرتمیا با حضور متخصصین برجسته آرتمیا از 20 کشور دنیا مهر 1383
 • کارگاه آموزشی منطقه ای فنون غنی سازی غذای زنده برای استفاده در پرورش لاروی آبزیان اسفند 1383
 • کارگاه بین المللی ژنتیک و بیولوژی مولکولی آبزیان شهریور 1384
 • کارگاه و سمپوزيوم بين المللي تکنيکهاي مدرن در پرورش لارو ماهيان خاوياري، اسفند 1385
 • International Workshop on Artemia Urmia, 12-15 May 2004, Urmia University - Iran
 • 1st RegionalWorkshop on Techniques for Enrichment of Live Food for Use in Larviculture, 7-11 March 2005
 • Handbook of Protocols and Guidelines for culture and Enrichment of Live Food for Use in Larviculture
 • International Symposium / Workshop on Biology and Distribution of Artemia , December 13-14,2009, Urmia- Iran
 • سمینار بین المللی آرتمیا 1388
 • کارگاه آشنایی با نگارش مقالات ISI   1388
 • بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن  مهر 1393
 • احیای فازبندی شده دریاچه ارومیه و کاربرد فنون نوین در احیای دریاچه ارومیه مهر 1393
 •  پتانسیل تولید ریزگردها در منطقه و روش های تثبیت آنها مهر 1393
 • روش های  استحصال نمک با ملاحظات زیست محیطی مهر1393
 • ارائه سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی حوضه های آبریز سخنران آقای دکتر سعید مرید از دانشگاه تربیت مدرس دی 1393
 • ارائه سخنرانی علمی با عنوان : Managing Water for the Environment in a Near Optimal World   سخنران دیوید روزنبرگ از دانشگاه یوتای آمریکا دی 1393
 • کارگاه  چالش های برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه اسفند 1393
 • کارگاه  بهینه سازی مصرف آب با تاکید بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه اسفند 1393