• تحقیق و مدون سازی اطلاعات دائمی در خصوص تالابهای آب شیرین و شور استان، منطقه و کشور
  • شناسایی زیستگاههای جدید و همچنین گونه های جدید مناسب جهت آبزی پروری در ایران و  نواحی مستعد آبزی پروری در منطقه
  • تدوین دانش فنی بومی و بیوتکنیک لازم برای پرورش و تولید متراکم آرتمیا و انواع آبزیان اقتصادی در اقلیم های مختلف کشور
  • تحقیق مستمر درخصوص بیوتکنولوژی استحصال و تولید فرآورده های صنعتی، دارویی و بهداشتی از جلبک های تک سلولی و پر سلولی
  • ایجاد بانک ژنی آرتمیا و سایر آبزیان حوضه آبریز دریاچه ارومیه
  • اکولوژی دریاچه ارومیه، سایر دریاچه ها، آبگیرها و رودخانه ها
  • ارزیابی ذخایر آرتمیا در زیستگاههای طبیعی و مصنوعی آرتمیا
  • اکولوژی زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها
  • مطالعه کمی و کیفی عوامل فیزیکو شیمیایی در آبگیرها و تالابهای شور و شیرین
  • تحقیق مستمر در زمینه باز سازی و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی
  • فراوری محصولات شیلاتی