امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
 • تحقیق و مدون سازی اطلاعات دائمی در خصوص تالابهای آب شیرین و شور استان، منطقه و کشور
 • شناسایی زیستگاههای جدید و همچنین گونه های جدید مناسب جهت آبزی پروری در ایران و  نواحی مستعد آبزی پروری در منطقه
 • تدوین دانش فنی بومی و بیوتکنیک لازم برای پرورش و تولید متراکم آرتمیا و انواع آبزیان اقتصادی در اقلیم های مختلف کشور
 • تحقیق مستمر درخصوص بیوتکنولوژی استحصال و تولید فرآورده های صنعتی، دارویی و بهداشتی از جلبک های تک سلولی و پر سلولی
 • ایجاد بانک ژنی آرتمیا و سایر آبزیان حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • اکولوژی دریاچه ارومیه، سایر دریاچه ها، آبگیرها و رودخانه ها
 • ارزیابی ذخایر آرتمیا در زیستگاههای طبیعی و مصنوعی آرتمیا
 • اکولوژی زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها
 • مطالعه کمی و کیفی عوامل فیزیکو شیمیایی در آبگیرها و تالابهای شور و شیرین
 • تحقیق مستمر در زمینه باز سازی و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی
 • فراوری محصولات شیلاتی