اعضای هیات مدیره انجمن علمی آبزی پرروی ایران در جلسه مورخه 1396/02/14 با رای قاطع 100 درصدی آقای دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه را به عنوان رئیس انجمن برای سه سال آینده انتخاب نمودند. انجمن آبزی پروری ایران در سال 1386 به پیشنهاد و پیگیریهای مستمر دکتر آق پایه گذاری شد و از سال 1387 تاکنون ایشان به عنوان عضو هیات مدیره انجمن فعالیت داشتند.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:90  این هفته:1437  این ماه:4439  امسال:69784