تماس با پژوهشكده مطالعات درياچه اروميه

اروميه - خيابان شهيد دكتر بهشتي ،دانشگاه اروميه - پژوهشكده مطالعات درياچه اروميه

تلفکس : 33467097 -044

تلفن : 33440295 -044

کدپستی : 44514 -57179

آدرس پست الكتروويکی :

urmialake@urmia.ac.ir

artemia@urmia.ac.ir

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:506  این ماه:1942  امسال:39519