تماس با پژوهشكده آرتمیا و آبزی پروری

اروميه - خيابان شهيد دكتر بهشتي ،دانشگاه اروميه - پژوهشكده آرتمیا و آبزی پروری

تلفکس : 33467097 -044

تلفن : 33440295 -044

کدپستی : 44514 -57179

آدرس پست الكتروويکی :

artemia@urmia.ac.ir

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:114  این هفته:1246  این ماه:4885  امسال:50019