اعضای هیات علمی گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش

نام: امیر توکمه چی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
شماره تلفن: داخلی 22
نام: سید محمدرضا سمائی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تولید مثل آبزیان
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
شماره تلفن: داخلی 33
نام: کاوه رحمانی فرح
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:56  این هفته:5335  این ماه:8291  امسال:40835