اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان

نام: مهدی نیکو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
m.nikoo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.nikoo
شماره تلفن: داخلی 12
نام: کاوه رحمانی فرح
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
k.rahmani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.rahmani
شماره تلفن: داخلی
نام: امیر توکمه چی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
a.tukmachi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.tukmachi
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:151  این هفته:1473  این ماه:5276  امسال:87495