اعضای هیات علمی گروه اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان

نام: بهروز آتشبار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
گروه آموزشی: اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
b.atashbar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.atashbar
شماره تلفن: داخلی 21

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:144  این هفته:2909  این ماه:9620  امسال:52247