بسمه تعالی

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه اقدام به برگزاری دو کارگاه تخصصی به شرح ذیل در اسفند ماه سال 93 خواهد نمود.

بدینوسیله از علاقه مندان خواهشمند است جهت ثبت نام فرم ثبت نام پیوستی را تکمیل و به همراه فیش واریزی به مبلغ 300،000ریال به شماره حساب 2177520013005 بانک ملی بنام پژوهشکده آرتمیابه ایمیل جاری ارسال یا به شماره تلفن های پژوهشکده فاکس فرمایند.

 
جدول

 

محل برگزاری: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، طبقه اول سالن همایش

وب سایت: http://urmialake.urmia.ac.ir

ایمیل:  urmialake@urmia.ac.ir

تلفکس:04433440295 و 04433467097 

دریافت فرم ثبت نام 

پوستر کارگاه اول

پوستر کارگاه اول

پوستر کارگاه دوم

پوستر کارگاه دوم