سومین سمینار تخصصی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دو بخش با عنوان پتانسیل تولید ریزگردها در منطقه و روش های تثبیت آنها  و با عنوان  روش های  استحصال نمک با ملاحظات زیست محیطی  در مورخه 93/7/17 در محل آمفی تأتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با عناوین سخنرانی  به شرح ذیل برگزار شد.

1- پتانسیل تولید گرد و غبار در بستر دریاچه ارومیه ** سخنران آقای دکترحسام احمدی ، گروه منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

2- زمین شناسی ریزگردها **سخنران آقای دکتر ثیاب قدسی،  گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

3- پتانسیل استحصال املاح صنعتی از بستر دریاچه ارومیه  ** سخنران آقای دکتر نصرت حیدری،  گروه شیمی دانشگاه ارومیه

4- تجربیات جهانی در مدیریت زیست محیطی رودخانه ها و اکوسیستم های آبی پایین دست ** سخنران آقای دکتر مهدی یاسی ، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه