مقاله آقای دکتر ابراهیم حسین نجد گرامی با عنوان " تاثیر منابع مختلف کربنی بر رشد، فعالیت آنزیمهای گوارشی و پاسخ ایمنی در بچه ماهیان کپور معمولی در سیستم بیوفلوک "در دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان که چهارم خرداد ماه 1396 در دانشگاه ملایر برگزار شد در بخش ارائه شفاهی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:11  این هفته:851  این ماه:3709  امسال:53054