روز شنبه مورخه 95/2/18 در جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه ارومیه، معاونت محترم پژوهشی، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و ریاست محترم دانشکده کشاورزی با معاونت محترم پزوهشی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه ادامه همکاری دانشگاه ارومیه در دو طرح پایش مصوبات و طرحهای دستگاههای اجرائی مرتبط با دریاچه ارومیه و طرح جامع کاهش 40 % آب در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت . دانشگاه ارومیه در غالب تفاهم نامه از اوایل سال 1394 همکاری خود را در خصوص پایش مصوبات و طرحهای ستاد احیائ دریاچه ارومیه آغاز نموده است .  

 

noticimage: 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:61  این هفته:3577  این ماه:8066  امسال:47496