به استحضار همکاران محترم هیأت علمی می رساند، در راستای انجام وظایف تعریف شده در ستاد احیای دریاچه ارومیه و همچنین اهمیت موضوع مدیریت بر پوشش گیاهی جزایر و تالاب ها، اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی نسبت به تعریف پروژه های مطالعاتی به شرح فایل های پیوست اقدام نموده است که نتایج حاصله می تواند در راستای مدیریت بر وضعیت پوشش گیاهی مثمر ثمر واقع شود. خواهشمند است همکاران محترم نسبت به ارائه نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود و یا در صورت تمایل ارائه پروپوزال تحقیقاتی در موضوعات مطروحه به این پژوهشکده و ارسال به آدرس های ایمیل زیر اقدام نمایند.

k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir
urmialake@urmia.ac.ir

 

    فایل پیوستی