اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان

امیر توکمه چی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی میکروبیولوژی
شماره تلفن
کاوه رحمانی فرح
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
شماره تلفن
داخلی
مهدی نیکو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
شماره تلفن
داخلی 12

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:140  این هفته:1402  این ماه:4920  امسال:76990