اعضای هیات علمی پژوهشکده

نام: ناصر آق
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
گروه آموزشی: تکثیر و پرورش آبزیان

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 28
نام: فرزانه نوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: تکثیر و پرورش آبزیان

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 26
نام: رامین مناف فر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک آبزیان
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی آبزیان

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 24
نام: بهروز آتشبار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
گروه آموزشی: اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 21
نام: امیر توکمه چی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 22
نام: سید محمدرضا سمائی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تولید مثل آبزیان
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 33
نام: کاوه رحمانی فرح
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: مهدی نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
گروه آموزشی: تکثیر و پرورش آبزیان

 

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 12

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:43  این هفته:5322  این ماه:8278  امسال:40822