کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: محمد علی قناعتی
سمت: اداری
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیر و پرورش آبزیان
نام: چنگیز عزیزیان
سمت: اداری
تلفن: داخلی ---
محل کار: حوزه اداری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:121  این هفته:1383  این ماه:4901  امسال:76971