کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: محمد علی قناعتی
سمت: اداری
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیر و پرورش آبزیان
نام: چنگیز عزیزیان
سمت: اداری
تلفن: داخلی ---
محل کار: حوزه اداری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:108  این هفته:783  این ماه:5208  امسال:88165